Pesten en de effecten

Pesten en de effecten

Pesten heeft gevolgen voor iedereen – van de persoon die gepest wordt, voor de persoon die de misdaad pleegt en voor degenen die in stilte getuige zijn van dergelijke pesterijen. Deze activiteit hangt samen met een aantal negatieve uitkomsten. Het heeft een duidelijk effect op drugsgebruik, zelfmoord en geestelijke gezondheid. En daarom is het uiterst belangrijk om kinderen te vragen of ze gepest worden.

Slachtoffers van pesten

Kinderen die lijden aan pesten ervaren negatieve mentale en fysieke problemen. Een kind dat aan dit soort mishandeling wordt blootgesteld, heeft een grotere kans om te lijden aan:

Angst en depressie: er kunnen buitensporige gevoelens van eenzaamheid en verdriet zijn. Veranderingen in eetpatronen en slaapcycli moeten in dergelijke gevallen worden waargenomen. Er kan ook een verlies van interesse zijn als het gaat om activiteiten die ze voorheen leuk vonden.

Slechte gezondheid: Slechte geestelijke gezondheid heeft ook direct invloed op de lichamelijke gezondheid.
Lagere school prestaties: dit komt tot uiting bij toesten en repetities. Deelname aan schoolactiviteiten kan ook wankelen.
Slechts enkele kinderen die gepest zijn, kunnen wraak nemen via gewelddadige maatregelen.

Pesten en zelfmoord

Er is een misvatting dat kinderen die lijden aan pesten de neiging hebben om zelfmoord te plegen. Dit is fout. De meeste gepeste kinderen hebben geen gedachten aan zelfmoord. Ondersteuning van leeftijdgenoten en ouders is hard nodig om te voorkomen dat een dergelijke situatie uit de hand loopt.

Kinderen die pesten

Pesters zijn vaak degenen die zich bezighouden met een aantal risicovolle gedragingen, waaronder gewelddadige activiteiten. Deze verontrustende eigenschappen kunnen verergeren , zelfs als ze opgroeien tot volwassenen. Pestkoppen gebruiken vaak medicijnen en nemen ook vaak alcohol aan, zowel in de overgang naar volwassenheid. Ze houden zich vaak bezig met ruzie zoeken, spijbelen en vernielen van eigendommen. Ze verlaten ook vaak het schoolonderwijs.

Pesten mag nooit worden genegeerd, omdat het langdurige gevolgen heeft en zo snel mogelijk menselijk moet worden aangepakt. Sportscholen, zoals de onze, helpen kinderen te leren hoe ze zich moeten identificeren en wat ze moeten doen om pesten aan te pakken. Kom eens binnen bij Budclub Tryitout en kijk of judo of ju jutsu ook de sport is voor uw kind!