Club van 25

Club van 25

Jiu-jitsu – Judo – Yawara-jitsu.

Wat is de Club van 25?

Een club van 25 bestaat uit vrienden die Budoclub Tryitout een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 25,- doneren. De club van 25 organiseert daarvoor ééns per jaar een gezellige bijeenkomst voor haar leden en eventuele aanhang of genodig- den. Het grootste deel van de beschikbare gelden (± 80%) wordt op voorstel van de sponsorcommissie aan projecten besteed die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan activiteiten voor de jeugd maar ook kan geld besteed worden voor andere doeleinden.

Wie kunnen er lid zijn van de club van 25?

Leden en oud-leden van Budoclub Tryitout, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die Budoclub Tryitout een warm hart toedragen. Kortom bekenden van iedereen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de “Vrienden van Budoclub Tryitout” gaat in per 1 januari en loopt tot
31 december en wordt automatisch verlengd. Door schriftelijke opzegging aan de sponsorcommissie kan deze worden beëindigd.

Wie bepaalt wat met het geld gebeurt?

Suggesties om een projekt of activiteit te ondersteunen kunnen eens per jaar gedaan worden door de initiatiefnemers , commissies of leden van Budoclub Tryitout. Deze suggesties worden door de sponsorcommissie besproken en beoordeeld. De Initiatiefnemers van Budoclub Tryitout beslist uiteindelijk over besteding van de gelden na ontvangst van het advies van de sponsorcommissie.

Hoe wordt het geld beheerd?

De gelden worden beheerd door de penning meester van de club. De penningmeester ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder voornoemd advies over gelden beschikken.

Hoe kan ik lid worden?

U kunt lid worden door €25,00 euro p/p. over te maken aan Budoclub Tryitout ondervermelding van voornaam en achternaam en club25.