Examens

EXAMENS

leren, reflex, verdienen

Ieder halfjaar organiseert Budoclub Tryitout een examen mogelijkheid. Iedereen die bij ons traint kan tijdens zijn examen laten zien wat hij in huis heeft. Onze kritische maar ook rechtvaardige examinatoren bepalen tijdens het afleggen van het examen of de Ju Jutsuka of Judoka een hogere kyu gradatie (hogere band) heeft behaald.

Niet iedereen mag zomaar op examen. Dit is namelijk afhankelijk van je aanwezigheid en inzet tijdens de trainingen en de ontwikkeling die je doormaakt. Alles in voorbereiding om het niveau van de misschien wel zeer gewilde zwarte band (1e dan) te kunnen behalen. Binnen onze club examineren we tot aan de bruine band. Zodra je dit niveau bereikt hebt gaan we je voorbereiden op het regionaal examen. Uiteraard alleen als hier ook je ambitie ligt.

Budoclub Tryitout organiseert twee keer per jaar examens voor alle judoka’s tot en met oranje band.
Na het behalen van de oranje band mag je nog maar één keer
per jaar examen doen. (geld vanaf 9 jaar)

Strepensysteem Judo en Ju Jutsu

In principe is het mogelijk om bij ieder examen minimaal een
volgende streep te halen. Afhankelijk van leeftijd en resultaat
kunnen strepen worden overgeslagen.
Bij de beoordeling wordt ook de inzet en aanwezigheid in de
les meegenomen.
(examendagen willen nog wel eens voor extra spanning zorgen)
Het hele systeem is er op gericht de judoka of jujutsuka (budoka) zich te laten
ontwikkelen naar de zwarte band.

Er zijn zes verschillende classificaties die we kyu’s noemen.
Het kyu-systeem is een Japans graduatiesysteem voor judo en ju jutsu
en andere budosporten. We hopen dat alle budoka’s die langer
dan 3 maanden lessen volgen zullen deelnemen
aan het examen.

De beginnende budoka met een witte band (6e kyu) kan, voordat de gele band (5e kyu) wordt gehaald, de volgende strepen behaalt zijn:
witte band met een gele streep
witte band met een oranje streep
witte band met een groene streep
witte band met een blauwe streep
witte band met een bruine streep
Tussen gele band naar oranje band (4e kyu) komen de volgende strepen:
gele band met een oranje streep
gele band met een groene streep
gele band met een blauwe streep
gele band met een bruine streep
Tussen oranje band naar groene band (3e kyu) komen de volgende strepen:
oranje band met een groene streep
oranje band met een blauwe streep
oranje band met een bruine streep
Tussen groene band naar blauwe band (2e kyu) komen de volgende strepen:
groene band met een blauwe streep
groene band met een bruine streep
Tussen blauwe band naar bruine band (1e kyu) komen de volgende strepen:
blauwe band met een bruine streep
De streep dient aan één kant gedragen te worden. De lengte van de streep mag maximaal 15 cm. zijn. Er mag maar één kleur streep gedragen worden. De behaalde streep (of band) zal na het examen door de leraar uitgereikt worden.

Leeftijdsgrens

Budoclub Tryitout hanteert voor de jongste deelnemers 3 – 6 jaar een 2e streep.

Volgens het Nationaal Graduatiesysteem Jeugd zijn de leeftijden, die aan het
dragen van de verschillende banden worden gekoppeld, als volgt:

06 – 07 jaar: 5e kyu (gele band)
07 – 08 jaar: 4e kyu (oranje band)
08 – 09 jaar: 3e kyu (groene band)
10 – 11 jaar: 2e kyu (blauwe band)
11 – 12 jaar: 1e kyu (bruine band)

Deze leeftijdsvoorwaarden houden in dat budoka’s beneden 6 jaar
geen gele band zullen dragen, budoka’s beneden zeven jaar geen oranje band, etc.
Voor een zwarte band examen moet de beoefenaar van Judo of Ju Jutsu minimaal 16 jaar oud zijn.
Dit examen wordt niet afgenomen door de leraar binnen de vereniging, maar door een examencommissie van de Judo Bond Nederland.

Om in aanmerking te komen voor band of streep examen moet de jeugd tot 12 jaar 1x 20 stempels vol hebben, vanaf 13 jaar moet je 40 stempels en een stempel voor je PVB (proef van bekwaamheid) hebben

De 12 thema’s binnen het Ju Jutsu:

Thema 1: Kata

Thema 2: Atemi Waza

Thema 3: meervoudigheid

Thema 4: bewegingsvormen staand

Thema 5: bewegingsvormen op de grond

Thema 6: Aanvalscombinaties: Sen no Sen

Thema 7: Indirecte combinaties

Thema 8: Overnames

Thema 9: Bijzondere opdracht

Thema 10: Ongewapende aanvalssituaties

Thema 11: Wapens

Thema 12: Vrije Aanval/Randori

De thema’s worden in 20 lessen behandeld zie onze website voor welk thema wanneer wordt gedoceerd.

Judo examens

“Het behalen van een classificatie die de gevorderdheid van de
judoka aangeeft”.

De kosten

Zorg dat het examen geld met examen formulier tijdig bij de docent is ingeleverd.

Wat krijg je als je geslaagd bent voor een streep of hele band?

een examen conform de JBN eisen bij gecertificeerde trainers;

de bijbehorende band of streep voor de betreffende kyu graad (indien je geslaagd bent natuurlijk!);

een officieel JBN erkend certificaat alleen bij een hele band graduatie;

eeuwige roem bij de club.

Toeschouwers

Iedereen is welkom om je tijdens het examen te komen aanmoedigen. Neem gerust familie, vrienden en of je relatie mee. Tijdens het examen verzorgen we ook de innerlijke mens. Koffie, thee en frisdrank kunnen gekocht worden in de kantine als deze open is.

Data en locatie:

De examens vinden in 2018 plaats op:

 

op 15 juni 2018 van 17:00 t/m 18:30 uur sportzaal het Lagelandsepad

op 16 juni 2018 9:30 t/m 14:30 uur sporthal het Dok

Speciaal voor onze examenkandidaten

Wij wensen al onze leden alvast een knallend examen toe en heel veel succes.