Ju Jutsu, zelfverdediging

ju jutsu, zelfverdediging

Ju Jutsu, zelfverdediging (zoals wij het schrijven, maar ook wel: Ju-Jutsu of Ju-Jutsu) is de oudste vorm van Japanse krijgskunst (budo). De meeste andere vormen van zelfverdediging zijn hieruit ontstaan.

Ju Jutsu betekent letterlijk “buigzame”of “meegaande kunst”. Het leert je methoden om je met en zonder wapens tegen een of meerdere tegenstanders te verdedigen.
Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kracht of bewegingssnelheid van de tegenstander.

Door zijn veelzijdigheid en aanpassingsvermogen is het Jiu-jitsu uitgegroeid tot een van de meest effectieve vormen van ju jutsu, zelfverdediging. Een van de grootste kenmerken van het Ju Jutsu is het allround karakter.

De ju jutsuka is bedreven in klemtechnieken op armen en benen, werptechnieken, trappen en stoten en verwurgingen. Waarbij op den duur de ju jutsuka een specifieke verdedigings techniek bijvoorbeeld een armklem moet kunnen uitvoeren op verschillende aanvallen zoals een pakking, omvatting, trap, stoot of een gewapende aanval.
Wij hanteren bij de jeugd lessen alleen klemmen die veilig uitgevoerd kunnen worden, klemmen passen we pas toe na 10+.

Ju Jutsu heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfdiscipline. Naast de technieken zoals trappen en stoten, klem- en werp- technieken ontwikkeld men ook belangrijke zaken als:
-doorzettingsvermogen
-zelfbeheersing
-loyaliteit
-sportiviteit
-concentratie
-een doelstelling stellen.

Lessen

Ju Jutsu factory Budoclub Tryitout verzorgt al lessen voor de jongste jeugdleden vanaf 3 jaar hier leggen we de basis voor judo en ju jutsu.
Vanaf 5/6 jaar maken ze een keuze waar ze verder in willen ju jutsu of judo. daarnaast geven we vanaf 6 jaar ju jutsu lessen zie onze jeugdlessen.

Senioren kunnen tot op hoge leeftijd ook zonder budo ervaring instromen. Jiu-jitsu voor dames: doordat de kracht en snelheid van de tegenstander gebruikt wordt is het Ju Jutsu uitermate geschikt voor dames die zich willen bekwamen in een zelfverdedigingskunst.

Bij ju jutsu, zelfverdediging wordt, net als bij judo, de graad van bekwaamheid onderscheiden door de kleur. Hoe donkerder de band, hoe bekwamer de ju jutsuka.

Jiu-jitsu ontwikkelt zich de laatste jaren ook als wedstrijdsport, in fighting-system, en als duo-systeem waar de ju jutsuka’s hun spectaculaire technieken demonstreren.
Heel recent is daar ook nog bij gekomen: “random attacks”.

De kleding is gelijk aan die van de judoka. Preventief (om onnodige blessures te voorkomen) kan men beschermende materialen dragen zoals been/wreefbeschermers, handschoenen, gebitsbeschermer en evt. een tok. Bij jeugdwedstrijden is bescherming (uitgezonderd een tok) verplicht!

Bushido of “weg van de krijger”: de levenswijze van de Samoerai.

Bushido
Het vertegenwoordigd eer, loyaliteit, zelfrespect, rechtvaardigheid, een gevoel van schaamte, vriendschap, ontwikkeling, reinheid, bescheidenheid, vechtlust, drift, levenslust.

Gerechtigheid is één van de meest doorslaggevende factoren in de code van de Samoerai, doch bescheidenheid is altijd nodig om gerespecteerd te blijven…Naast dit alles hecht Bushido belang aan vrijgevigheid, liefde, eerlijkheid, onderdanigheid en zelfcontrole.
Een Samoerai toont geen pijn of plezier…hij zal niet huilen of klagen…hij is een toonbeeld van innerlijke rust en vrede.

Bushido verwijst naar het feit dat de mens en de wereld gemaakt zijn om gelijken te zijn in zowel gedachten als in ethiek.

De Bushido code bestaat uit 7 deugden:

Rechtschapenheid ( Gi )
Moed (Yū )
Mededogen (Jin)
Respect (Rei)
Eerlijkheid (Makoto)
Eer (Meiyo)
Loyaliteit (Chūgi )

Osu of Oshi Shinobu: groeten met een voorgeschiedenis

Al wordt er onderricht in krijgskunsten, toch zijn de gedragscodes binnen de scholen gevuld door een overheersende sfeer van respect en eerbaarheid.

Kyokushin Budokai Allround Fighting trainingen zijn hard, streng en veeleisend.

De juiste mentaliteit, respect en volharding zijn de sleutelwoorden die leiden naar het juiste pad op weg naar meesterschap.

Het woord “Osu” is veel voorkomend in en buiten de dojo, je hoort het als je de dojo binnentreed, tijdens de training en bij het verlaten van de dojo.

“Osu” heeft een waaier van betekenissen, maar de belangrijkste is het verleggen en verkennen van je eigen grenzen.

“Oshi” betekent doorgaan.

“Shinobu” betekent volharden.

Samen betekenen ze dat men zal volharden en doorgaan onder druk.

Het ware pad van “Osu” bestaat uit sleutelbegrippen zoals geduld, volharding, respect, eerbied en nederigheid.