Informatie Ju-Jutsu

Ju Jutsu betekent letterlijk “buigzame”of “meegaande kunst”. Het leert je methoden om je met en zonder wapens tegen een of meerdere tegenstanders te verdedigen.
Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kracht of bewegingssnelheid van de tegenstander.Door zijn veelzijdigheid en aanpassingsvermogen is Ju Jutsu uitgegroeid tot een van de meest effectieve vormen van zelfverdediging. Een van de grootste kenmerken is het allround karakter. De ju jutsuka is bedreven in klemtechnieken op armen en benen, werptechnieken, trappen en stoten en verwurgingen. Waarbij op den duur de ju jutsuka een specifieke verdedigings techniek bijvoorbeeld een armklem moet kunnen uitvoeren op verschillende aanvallen zoals een pakking, omvatting, trap, stoot of een gewapende aanval.
Wij hanteren bij de jeugd lessen alleen klemmen die veilig uitgevoerd kunnen worden, klemmen passen we pas toe na 10+.

Ju Jutsu les geven bij Budoclub Tryitout
Uitleg over de techniek

 

Ju Jutsu heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfdiscipline. Naast de technieken zoals trappen en stoten, klem- en werp- technieken ontwikkeld men ook belangrijke zaken als:

 • doorzettingsvermogen
 • zelfbeheersing
 • sportiviteit
 • concentratie
 • een doelstelling stellen

LESSEN

Budoclub Tryitout verzorgt al lessen voor de jongste jeugdleden vanaf 2 jaar hier leggen we de basis voor judo en ju-jutsu.
Vanaf 5/6 jaar maken ze een keuze waar ze verder in willen ju-jutsu of judo.

Senioren kunnen tot op hoge leeftijd ook zonder budo ervaring instromen. Ju-Jutsu voor dames: doordat de kracht en snelheid van de tegenstander gebruikt wordt is het Ju Jutsu uitermate geschikt voor dames die zich willen bekwamen in een zelfverdedigingskunst.

Bij ju jutsu, zelfverdediging wordt, net als bij judo, de graad van bekwaamheid onderscheiden door de kleur. Hoe donkerder de band, hoe bekwamer de ju jutsuka. We laten dit zien tijdens een examen.

Ju-Jutsu ontwikkelt zich de laatste jaren ook als wedstrijdsport, in fighting-system, en als duo-systeem waar de ju jutsuka’s hun spectaculaire technieken demonstreren.
Heel recent is daar ook nog bij gekomen: “random attacks”.

De kleding is gelijk aan die van de judoka. Preventief (om onnodige blessures te voorkomen) kan men beschermende materialen dragen zoals been/wreefbeschermers, handschoenen, gebitsbeschermer en evt. een tok. Bij jeugdwedstrijden is bescherming (uitgezonderd een tok) verplicht!

 

Ju Jutsu (Jiu-jitsu) in Nederland

Rond 1910 kwam jiu-jitsu in Nederland. P.M.C Toepoel gaf toen als eerste jiu-jitsulessen in Den Haag. Tot voor de tweede wereld oorlog werd jiu-jitsu gezien als een soort ‘esoterische mengeling van geheime kunst en gymnastiek’. Het werd nog maar kleinschalig beoefend in privé-clubs en kleine sportscholen. Men had veel vooroordelen en twijfelde erg aan de kwaliteit van elkaars methoden zonder een ontmoeting op de mat. Op 29 januari 1939 werd op initiatief van M. van Nieuwenhuizen de ‘Nederlandse Jiu-jitsu Bond’ opgericht (de NJJB). In die jaren daarop werd Jiu-jitsu veel beoefend als de tweede sport naast Judo. Jarenlang werd er geoefend aan de hand van het NAKONI-systeem; een systeem dat is ontwikkeld door de heren Nauwelearts, Koning en Nieuwenhuizen. Het niveau van de beoefenaar werd aangegeven door middel van een paarse kersenbloem dat op het pak was aangebracht. De kleur van het hart van de kersenbloem gaf hierbij de betreffende niveau aan. Er waren zes te behalen niveaus: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart. Zwart was hierbij het hoogst. De bevoegde leraren droegen een zwarte kersenbloem met een rood hart op hun pak. In 1983/1984 werd dit kersenbloemsysteem vervangen door het systeem zoals wij die tegenwoordig kennen. Door de sterk groeiende belangstelling naar jiu-jitsu werd de kyu- en dan-graad-systeem ingevoerd. Deze bevat 5 kyu-graden en 10 dan-graden. Zo zijn er veel meer ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast werd het niveau niet meer met een kersenbloem aangegeven, maar met een gekleurde band zoals ook bij Judo en Karate gebruikelijk is.

Kata

Mario den Edel en Wim Boersma ontwikkelden, in samenwerking met leraren in het land, het E-Bo-No-Kata, het eerste echte Nederlandse Jiu-Jitsu-kata. Al snel werd dit een vast onderdeel van de dan-examens. Ook werd er een tweede kata opgesteld genaamd: Ne-Waza-Jitsu-Kata.

In 1987 werden er voor het eerst lerarenopleidingen gegeven.
Vervolgens werd er ook voor het eerst in wedstrijdverband geoefend. Hieruit ontstonden er twee systemen: het Duo-system en het Fighting-system.
Ook werd er voor het eerst aan de jeugd les gegeven

Bushido of “weg van de krijger”: de levenswijze van de Samoerai.

Bushido
Het vertegenwoordigd eer, loyaliteit, zelfrespect, rechtvaardigheid, een gevoel van schaamte, vriendschap, ontwikkeling, reinheid, bescheidenheid, vechtlust, drift, levenslust.

Gerechtigheid is één van de meest doorslaggevende factoren in de code van de Samoerai, doch bescheidenheid is altijd nodig om gerespecteerd te blijven…Naast dit alles hecht Bushido belang aan vrijgevigheid, liefde, eerlijkheid, onderdanigheid en zelfcontrole.
Een Samoerai toont geen pijn of plezier…hij zal niet huilen of klagen…hij is een toonbeeld van innerlijke rust en vrede.

Bushido verwijst naar het feit dat de mens en de wereld gemaakt zijn om gelijken te zijn in zowel gedachten als in ethiek.

De Bushido code bestaat uit 7 deugden:

 • Rechtschapenheid ( Gi )
 • Moed (Yū )
 • Mededogen (Jin)
 • Respect (Rei)
 • Eerlijkheid (Makoto)
 • Eer (Meiyo)
 • Loyaliteit ( Chūgi )

Osu of Oshi Shinobu: groeten met een voorgeschiedenis

Al wordt er onderricht in krijgskunsten, toch zijn de gedragscodes binnen de scholen gevuld door een overheersende sfeer van respect en eerbaarheid.

De juiste mentaliteit, respect en volharding zijn de sleutelwoorden die leiden naar het juiste pad op weg naar meesterschap.

Het woord “Osu” is veel voorkomend in en buiten de dojo, je hoort het als je de dojo binnentreed, tijdens de training en bij het verlaten van de dojo.

 • “Osu” heeft een waaier van betekenissen, maar de belangrijkste is het verleggen en verkennen van je eigen grenzen.
 • “Oshi” betekent doorgaan.
 • “Shinobu” betekent volharden.

Samen betekenen ze dat men zal volharden en doorgaan onder druk.

Het ware pad van “Osu” bestaat uit sleutelbegrippen zoals geduld, volharding, respect, eerbied en nederigheid.

This martial arts class focuses on the following methods and positions:
 • Grappling
 • Ground fighting
 • Chokeholds
 • Joint-locks