Uitschrijven

Opzeggen van het lidmaatschap bij Budoclub Tryitout kan per maand middels een mail te sturen naar de ledenadministratie: info@tryitout.nl

U dient rekening te houden met een lopend contract en een opzegtermijn van 1 kalendermaand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Wanneer u besluit om te stoppen, moet u bij het opnieuw inschrijven rekening houden met het opnieuw betalen van het inschrijfgeld.

Bij tussentijdse beëindiging of royement van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde contributie.

Opzegging van uw JBN lidmaatschap moet u zelf regelen, dit wordt dus niet door Budoclub Tryitout geregeld!

Uitschrijven is alleen mogelijk via een uitschrijf formulier dat ondertekent is met handtekening.
Uitschrijving wordt alleen verwerkt als het uitschrijf formulier ingeleverd is alle andere vormen worden niet verwerkt.