Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON

Veilig sportklimaat

De vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van conflicten tussen medewerkers, studenten en bezoekers van Budoclub Tryitout. Je kan bijvoorbeeld bij haar terecht als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. Tevens is de vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor medewerkers die een conflict in de arbeidsrelatie hebben, waarbij reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft tot taak om problemen weer bespreekbaar te maken. Zij draagt bij aan de oplossing van het probleem door contacten te leggen, problemen weer bespreekbaar te maken en door middel van bemiddeling.

Werkwijze

De vertrouwenspersoon onderzoekt het voorgelegde probleem en beoordeelt wie dit het beste af kan handelen. Vervolgens adviseert zij de klager wat te doen. De vertrouwenspersoon kan drie dingen doen:

Adviseren aan de klager (waarna de klager het zelf probeert op te lossen)
Contact leggen met een persoon of instantie die het probleem verder behandelt
Bemiddeling tussen de klager en een andere partij.

De aanpak wordt steeds overlegt met de klager, omdat de vertrouwenspersoon bovenal ten doel heeft om gezamenlijk een goede oplossing te vinden.

De vertrouwenspersoon mengt zich niet in bestaande procedures. Als een probleem wordt gemeld, dan zal deze eerst kijken of de kwestie al in behandeling is bij de verantwoordelijke persoon. Als dat het geval is, dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend opstellen.

Contact

Floor Heijkoop is de vertrouwenspersoon binnen Budoclub Tryitout. Je kan haar bereiken via floor@tryitout.nl. Wil je liever telefonisch contact met de vertrouwenspersoon? Vraag dan haar telefoonnummer aan via de mail.