Zelfverdediging voor kinderen

Zelfverdediging voor kinderen – Voordelen

Spelenderwijs elkaars kracht meten door te stoeien is heel normaal voor kinderen. Natuurlijk moet het vriendelijk vechten en stoeien onder de kinderen niet escaleren. Veel ouders zijn bang dat de vechtsporttraining agressief gedrag bij kinderen kan veroorzaken of versterken. Het tegendeel is echter het geval: verschillende sporten gericht op de zelfverdediging leren kinderen om hun krachten beter te beheersen. Conflicten worden daarbij zoveel mogelijk vermeden. Het beheersen van een vechtsport verlangt veel zelfdiscipline, concentratie en uithoudingsvermogen. Ook het respectvol met elkaar omgaan tijdens de les is een centraal onderdeel van de vechtsporttraining. Ouders hoeven daarom ook niet bezorgd te zijn dat vechtsporttraining gewelddadig gedrag uitlokt. Zelfverdediging als sport voor kinderen heeft vele voordelen voor de lichamelijke fitness en ontwikkeling van het karakter.

Mentale en fysieke voordelen van vechtsport:

  • Verbetering van de motorische vaardigheden: lenigheid en coördinatie.

  • Verbetering van de cognitieve vaardigheden: aandacht en concentratie.

  • Positieve beïnvloeding van de persoonlijkheidsontwikkeling: zelfbewustzijn, lichaamscontrole en zelfdiscipline.

Zelfverdediging als sport voor kinderen zorgt voor een gebalanceerde spieropbouw, waardoor onder andere de belangrijke rompspieren worden getraind. Dit voorkomt lichamelijke problemen op latere leeftijd. Kinderen moeten hun lichaam beter leren beheersen. Doordat een goede lichaamsbalans en spieropbouw onmisbaar zijn voor de vechtsport, verbeterd zich ook de houding en de lenigheid van je kind. De coördinatievaardigheden en het ruimtelijk lichamelijk inschattingsvermogen worden ook getraind.

Start nu met judo

X